Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Văn Minh vừa ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ thu chi của địa phương trong năm 2020.

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã mất cân đối thu – chi rất lớn, để tạo điều kiện cho tỉnh đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, chi an sinh xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 để đảm bảo các nhiệm vụ chi.

Số tiền cụ thể thể được nêu ra là 2.667 tỷ đồng. Đây là 80% của tổng số tiền hụt thu năm 2020, dự kiến lên đến 3.334 tỷ đồng. Con số cụ thể hụt thu sẽ được UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định cụ thể và báo cáo khi kết thúc niên độ 2020.

Lý do được đưa ra là do hụt thu ngân sách trong 02 năm liên tiếp, dẫn đến việc địa phương không còn khả năng cân đối thu – chi năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao là 2.424 tỷ đồng.

Năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 15.211 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán được giao. Thu cân đối ngân sách mà địa phương được hưởng theo phân cấp theo đó chỉ đạt 9.119 tỷ đồng, chỉ đạt 77% dự toán.

Dự kiến trong năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 2.720 tỷ đồng, mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.334 tỷ đồng. Phần này không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa.

Trong một cuộc họp về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân tích cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến thu ngân sách địa phương đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá dầu thô giảm sâu so với giá giao dự toán và vướng mắc chính sách thị trường bất động sản.

Thuonggia24h.vn