Thành Phố Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu