Thành Phố Bà Rịa

Thành phố Bà Rịa, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu