Huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu