Huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu