Xã Xuyên Mộc

Thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu