Thị Trấn Thủ Thừa

Thuộc Huyện Thủ thừa, tỉnh Long An