Thị Trấn Long Điền

Thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu