Xã Tân Hưng

Thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu