Xã Suối Rao

Thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu