Phường 2

Thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu