Thị trấn Phước Bửu

Huyện Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu