Xã Lộc An

Thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu