Ngày 08/6/2011, Sở NN và PTNT Nghệ An có Báo cáo số 406/BC.BQLDA về việc Báo cáo về tình hình thực hiện Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Hưng Xuân dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005. Theo đó, Tiểu dự án trên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND.NN ngày 29/4/2009 vơi tổng mức đầu tư là 22.976 triệu đồng.

Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 10/6/2011, Sở NN và PTNT có Công văn số 1138/SNN.QLXD về việc bàn giao quản lý vận hành trạm bơm, kênh mương xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên và UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn số 3313/UBND-NN ngày 15/6/2011 việc việc bàn giao các đơn vị quản lý sử dụng công trình trạm bơm Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên.

Đến ngày 30/5/2012, UBND huyện Hưng Nguyên và UBND xã Hưng Xuân (nay là xã Xuân Lam) đã ký biên bản bàn giao trạm bơm cũ và hệ thống kênh mương thuộc xã Hưng Xuân cho Công ty Thủy lợi Nam.

Ngày 10/6/2012, HTXNN Yên Xuân, xã Hưng Xuân đã làm Tờ trình số 04/TTr-HTX xin cấp kinh phí chuyển giao tài sản Trạm bơm cũ và hệ thống kênh mương HTX Yên Xuân gửi UBND huyện Hưng Nguyên.

Ngay sau đó, ngày 19/6/2012, UBND huyện Hưng Nguyên đã có Tờ trình số 152/TTr-UBND gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính, Sở NN&PTNN và Công ty Thủy lợi Nam về việc cấp kinh phí chuyển giao tài sản trạm bơm và hệ thống kênh mương xã Hưng Xuân với số tiền là 2.472.175.000 có bảng kê tài sản, máy móc, thiết bị trạm bơm, hệ thống kênh mương cũ của xã Hưng Xuân.

Ngày 13/7/2012, Thực hiện theo công văn 4318 ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc kinh phí chuyển giao tài sản trạm bơm và hệ thống kênh mương xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan gồm Ban QLDA ngành NN&PTNT; Chi cục Thủy lợi; UBND huyện Hưng Nguyên; Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên; UBND xã Hưng Xuân; HTX NN Yên Xuân xã Hưng Xuân đã kiểm tra thực tế và thống nhất các khối lượng do Công ty Thủy lợi Nam, UBND huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Xuân kiểm kê, đanh giá tài sản, máy móc, thiết bị trạm bơm kèm theo Tờ trình 152/TTr-UBND của UBND huyện Hưng Nguyên.

Sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định giá, ngày 05/9/2012, Sở NN&PTNT đã có Công văn số 1838/SNN-CCTL về việc chuyển giao tài sản trạm bơm và hệ thống kênh mương xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên trong đó nêu rõ: “Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường Hội đồng thống nhất khối lượng kiểm kê đã đánh giá về nhà trạm, máy bơm, thiết bị điện và cống qua đê (như Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 19/6/2012 của UBND huyện Hung Nguyên). Còn 2.165,15m kênh chính (tại Quyết định 1704/QĐ-UBND.NN ngày 29/4/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Hưng Xuân xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên của UBND tỉnh Nghệ An có khối lượng tháo dỡ là 915,53m3 ), do đã bị phá để xây mới nên Hội đồng không đánh giá cụ thể mà đề nghị tính đền bù 68%theo đơn giá (đã sử dụng 8/25 năm).

Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Thông báo số 290/TB-UBND.NN thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác bàn giao tài sản trạm bơm cũ của HTX NN Yên Xuân xã Hưng Xuân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, ngày 01/10/2015, Sở Tài chính Nghệ An đã ban hành Công văn 2507/STC.TCDN về việc tham mưu kinh phí chuyển giao trạm bơm Hưng Xuân trong đó có nêu “…trích Ngân sách tỉnh năm 2015 hỗ trợ cho Hưng Nguyên 50% giá trị tài sản theo đánh giá của Hội đồng liên ngành do UBND huyện Hưng Nguyên thành lập, với số tiền 1.236 triệu đồng…”.

hon 10 nam tinh nghe an van chua giai quyet dut diem kinh phi tram bom va kenh muong cho nhan dan xa xuan lam

Mặc dù UBND xã Hưng Xuân cũ (nay là xã Xuân Lam) liên tục gửi văn bản nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An

Và từ lần cấp đó tới nay, UBND tỉnh Nghệ An và các Sở ngành liên uan chưa chi trả số tiền còn lại cho xã viên HTX NN Yên Xuân cho dù rất nhiều lần UBND xã Hưng Xuân làm văn bản đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Phận – Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết “Đã hơn 10 năm trôi qua, mặc dù UBND xã Hưng Xuân, HTX NN Yên Xuân đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc chi trả kinh phí cho người dân xã Hưng Xuân nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Xã cũng rất đau đầu về vấn đề này vì bất cứ cuộc họp nào người dân cũng hỏi, cũng chấp vấn mà xã thì không có thẩm quyền chỉ biết chờ trên”.

Thiết nghĩ, UBND tỉnh nghệ An khẩn trương hòa tất hồ sơ để giải quyết những vướng mắc cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đóng góp xây dụng công trình thủy lợi, nay đã bàn giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý và đảm bảo tình hình chính trị, an toàn xã hội. Tránh việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân

Thuonggia24h.vn